Advokátska kancelária Branislava Máčaja, s. r. o.

Komplexné právne služby

Záujem o klienta, vysoká miera profesionality a diskrétnosť sú u nás samozrejmosťou.

Advokátska kancelária Branislava Máčaja, s. r. o.

Advokátska kancelária Branislava Máčaja, s. r. o. (AKBM) poskytuje svojim klientom komplexné právne služby. Právne služby poskytujeme v rámci celého Slovenska, v prípade potreby vieme zabezpečiť poskytovanie právnych služieb vo vybraných štátoch v zahraničí a to prostredníctvom spolupracujúcich advokátskych kancelárií. Pri riešení právnych problémov našich klientov je samozrejmosťou aj participácia daňového poradcu a účtovníka. Medzi našich klientov patria tak výlučne domáce podnikateľské subjekty, ako aj podnikateľské subjekty so zahraničnou majetkovou účasťou, či zahraničné podnikateľské subjekty.
Pomoc však u nás nájdu aj nepodnikateľské subjekty a občania, ktorí sa môžu na nás s dôverou obrátiť s akýmkoľvek právnym problémom, ktorého riešenia sa radi ujmeme. Našimi klientami boli alebo sú významné spoločnosti z IKT sektora, farmaceutického priemyslu, consultingu, ľudských zdrojov, obchodu a služieb. Záujem o klienta, vysoká miera profesionality a diskrétnosť sú u nás samozrejmosťou.

Profil kancelárie

AKBM poskytuje komplexné právne služby v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, správneho práva, ako aj v ďalších právnych odvetviach. Osobitne by sme chceli zdôrazniť našu kvalifikáciu v sektore info-komunikačných technológií, kde sa okrem iného intenzívne venujeme regulačným otázkam a otázkam ochrany hospodárskej súťaže, vo farmaceutickom priemysle, v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj v oblasti ochrany práv spotrebiteľov. Našich klientov zastupujeme aj v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Pri riešení akéhokoľvek právneho problému si dávame osobitne záležať na tom, aby sme problém pochopili a riešili komplexne, nielen úzko právne, aby naše výstupy boli pre klienta maximálne zrozumiteľné a starostlivo zvažujeme aj praktické dopady na klienta tak, aby sa minimalizovali náklady klientov pri zavádzaní nami navrhovaných opatrení a odporúčaní do reálneho života.

Advokátska kancelária Branislava Máčaja, s. r. o.
 • Príprava zmlúv a posudzovanie návrhov zmlúv
 • Právne poradenstvo v oblasti realít
 • Vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • Náhrada škody
 • Rodinné právo
 • Príprava právnych stanovísk a analýz
 • Zastupovanie v občianskych sporoch
 • Zakladanie a zmeny v spoločnostiach
 • Príprava korporátnej dokumentácie
 • Príprava zmlúv a posudzovanie návrhov zmlúv
 • Účasť na rokovaniach klienta
 • Príprava právnych stanovísk a analýz
 • Zastupovanie klienta v obchodných sporoch
 • Príprava a posudzovanie pracovných zmlúv, dohôd a iných pracovnoprávnych dokumentov
 • Príprava interných pracovnoprávnych predpisov
 • Ukončenie pracovného pomeru a vysporiadanie práv z pracovného pomeru
 • Príprava právnych stanovísk a analýz
 • Zastupovanie klienta v pracovných sporoch
 • Zastupovanie klienta v správnom konaní
 • Zastupovanie klienta v správnom súdnictve
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Ochrana osobných údajov
 • Hospodárska súťaž a regulácia
 • Verejné obstarávanie
 • Reklama

História kancelárie

História

AKBM, resp. jej predchodca bola založená Mgr. Branislavom Máčajom v roku 2003.

Branislav je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, okrem toho vyštudoval aj politické vedy a medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Branislav má cenné skúsenosti podložené kombináciou právnickej i manažérskej praxe. Ako právnik pôsobil na rôznych pozíciách v spoločnosti EuroTel Bratislava, neskôr poradenskej spoločnosti KPMG a od roku 1998 do roku 2003 v spoločnosti Orange Slovensko. Od roku 2003 je advokátom. Bol konateľom telekomunikačnej spoločnosť eTel Slovensko, bol členom predstavenstva Asociácie telekomunikačných operátorov a predsedom Asociácie pre prenositeľnosť čísla.

V rokoch 2006 – 2008 bol predsedom Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. V tomto období bol tiež zástupcom Slovenskej republiky v European Regulators Group (ERG) – poradnom orgáne Európskej komisie pre oblasť elektronických komunikácií a tiež zástupcom v Independent Regulators Group (IRG) – združenie európskych národných regulačných autorít. V rokoch 2006 – 2008 bol aj členom Rady Ministra kultúry SR pre masmédiá. V rokoch 2010 až 2012 bol generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

Pri riešení právnych problémov našich klientov je samozrejmosťou aj participácia daňového poradcu a účtovníka.

Záujem o klienta, vysoká miera profesionality a diskrétnosť sú u nás samozrejmosťou.

Našich klientov zastupujeme aj v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Advokátska kancelária Branislava Máčaja, s. r. o.

Naši klienti

Odmena za služby

Podľa zákona o advokácií, konkrétny druh a výška odmeny budú dohodnuté individuálne tak, aby zohľadňovali špecifiká konkrétneho prípadu.

Adresa

Vajnorská 21A
831 03 Bratislava

Kontakt

e-mail : info@akbm.sk

Ak máte záujem o naše služby, napíšte a my vás budeme kontaktovať.

Vaše kontaktné údaje budu použité len na zodpovedanie Vašej otázky.

Fakturačné údaje
Advokátska kancelária
Branislava Máčaja, s. r. o.

Vajnorská 21A
Bratislava 831 03

IČO: 46 759 875
IČ DPH: SK2023589678
Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 82874/B
Advokátska kancelária Branislava Máčaja, s. r. o.