PREVÁDZKOVATEĽ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Advokátska kancelária Branislava Máčaja, s. r. o., Vajnorská 21A, Bratislava 831 03, IČO 46 759 875, Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 82874/B.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi vydanom Slovenskou advokátskou komorou (https://www.sak.sk/web/sk/cms/link/doc/727)

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete uplatniť u Prevádzkovateľa e-mailom na adrese info@akbm.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Pre ďalšie informácie ako nás kontaktovať, navštívte stránku www.akbm.sk

Spracúvanie súborov cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.